header bg

Mirigyes bálványfa

Nevezéktan

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Ailanthus cacodendron (Ehrh.) Schinz & Thell., Ailanthus giraldii Dode, Ailanthus glandulosa Desf., Ailanthus peregrina (Buc’hoz) Barkley, Ailanthus sutchuensis Dode, Ailanthus vilmoriniana D
Plantae - Tracheophyta - Magnoliopsida - Sapindales - Simaroubaceae

Elterjedése, behurcolás módjai

Kelet-Ázsiában, a Jangce alsó folyása mentén, illetve Koreában őshonos. Ázsia más országaiba, Észak- és Dél-Amerikába, Afrikába, Óceániába és Európába is behurcolták. Jelenleg az európai kontinens mérsékelt és mediterrán égövi országaiban található meg, Skandináviából és a Balti-térségből azonban hiányzik. Hazánkba szándékos betelepítés útján került erdészeti és kertészeti céllal; Villányban ültették először. Mostanra szinte mindenhol előfordul az országban, a nyugati területeken valamivel ritkább (lásd térkép).


origin

Élőhelye

Hazánkban főként sík- és dombvidékeken elterjedt, de középhegységeinkben is egyre gyakoribb. Jól tűri a szárazságot és a sovány talajt; kedveli a homokot, tartósan nedves élőhelyen azonban nem marad meg. Elhanyagolt élőhelyeken, lakott területeken, közutak, vasúti pályák mentén különösen elterjedt. Városi környezetben a kevésbé árnyékolt, meleg területeket részesíti előnyben; könnyen utat tör magának az úttestek, járdák, épületek falának repedésein keresztül. A talajfelszín bolygatása kifejezetten kedvez terjedésének, de kevéssé zavart élőhelyeken (pl. gyepekben, ártéri erdőkben) is jól tenyészik.


Megjelenése, szaporodása

A bálványfafélék családjába (Simaroubaceae) tartozó, fás szárú, lombhullató faj, amely 25–30 m magasra is megnőhet. Kérge szürkés színezetű, hosszanti irányú, rövid repedésekkel tarkított. Vesszői középbarnák, törékenyek; szivacsos bélszövetük világosbarna. Tompán háromszögletű levélripacsai nagyok, rügyei aprók, félgömb alakúak. Friss hajtásai zöldesek vagy vöröslőek. Szórt állású levelei akár 1 m hosszúságúra is megnőhetnek, páratlanul – ritkán párosan –, szárnyasan összetettek; fejlettségüktől függően 13–41, hosszúkás tojásdad alakú, hegyes, ép szélű levélkéből állnak. A levélkék vállának szélén előfordulhatnak mirigyszerű duzzanatok. Levélkéinek mindkét oldalát mikroszkopikus méretű mirigyszőrök fedik, amelyek kellemetlen szagú illóolajat termelnek. Virágai hímnősek és porzósak lehetnek, külön egyedeken fejlődnek (felemás kétlakiság). Virágai 5-, ritkán 6-tagúak, a csésze-, szirom- és termőlevelek száma 5 vagy 6. A porzók kétkörös állásúak, számuk 5+5 vagy 6+6. Termése lependékcsomó. A lependékek hosszában csavarodottak, lehulláskor vízszintesen forognak, így oldalirányban is képesek haladni (ellentétben a juharok vagy a hársak termésével). A lependékek közepén elhelyezkedő mag hosszú ideig csírázóképes, csírázásához azonban meleget és nedvességet igényel. Vegetatív úton is intenzíven terjed.


Hatása az őshonos élővilágra, gazdasági és humán-egészségügyi hatásai

Rendkívül agresszívan terjed, allelopátiás hatásán, árnyékolásán és a talaj nitrogénszintjének növelésén keresztül átalakítja az általa kolonizált területek növényközösségét – kiszorítja az eredeti növényzet értékes fajait. Leginkább száraz gyepekben, bokorerdőkben, homoki gyepekben veszélyes özöngyom, de akár épületek, utak hasadékaiban is megtelepedhet, gyorsítva azok állapotának romlását. Erdőfelújítások, fafajcserés szerkezet-átalakítások során jelentős károkat okozhat megjelenésével. Tulajdonságai, életképessége következtében térfoglalása csak jelentős anyagi ráfordítások árán korlátozható; teljes visszaszorítása – kiváló sarjadzóképessége miatt – kizárólag mechanikai módszerek alkalmazásával szinte lehetetlen.


Leírása, határozóbélyegei

A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) a hazánkban is előforduló fajok közül egyes tulajdonságai tekintetében a magas kőrissel (Fraxinus excelsior), a fekete dióval (Juglans nigra), illetve az ecetfával (Rhus typhina) téveszthető össze. A mirigyes bálványfa levélkéinek széle ép, a levélkék vállán gyakran mirigyszerű duzzanatok fordulnak elő, amelyek kellemetlen szagot árasztanak. Termése lependék – magja ennek közepén található. Ezzel szemben a magas kőris levélkéinek vállán nem találhatóak mirigyszerű duzzanatok, a levélkék széle fogazott, a mag a lependéktermés alsó részén helyezkedik el. A mirigyes bálványfa újulatban lévő, fiatal, vagy termést nem mutató egyedei hasonlatosak a fekete dióhoz, ezért együttes előfordulásuk esetén (különösen alföldi erdőkben) gondot okozhat elkülönítésük. A legfontosabb határozóbélyeg ez esetben a levélkék széle, mely a mirigyes bálványfánál ép, a fekete dió esetén pedig fűrészes. Utóbbi fajnál a levélkék vállán nem találhatóak mirigyszerű képződmények; termése kerek, 5 cm átmérőjű, vastag, zöld héjjal fedett. Az ecetfa levélkéi szórtan állnak, szélük fogazott; terméscsoportja vöröses színű, felfelé irányuló kúp forma.


look

Irodalom

Bartha, D., Király, G., Schmidt, D., Tiborcz, V., Barina, Z., Csiky, J., Jakab, G., Lesku, B., Schmotzer, A., Vidéki, R., Vojtkó, A. & Zólyomi, Sz. (szerk. / eds.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza / Distribution atlas of vascular plants of Hungary. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press, Sopron, 329 pp.

Kus Veenvliet, J., Veenvliet, P., de Groot, M. & Kutnar, L. (eds.) (2019): A Field Guide to Invasive Alien Species in European Forests. – Nova vas: Institute Symbioisis, so. e., The Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, Ljubljana, pp. 34-35.

Mihály, B. & Botta-Dukát, Z. (szerk.) (2004): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. – A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 9., TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 143-160.

Fényképek: commons.wikimedia.org


ladybug