Kaktuszok a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Kategória: Ismeretterjesztés

Szerző: Czitor Beáta

A kaktuszok nem szerepelnek ugyan az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos, inváziós fajok listáján, de idegenhonosak, és vannak bizonyítotton invázióra képes fajaik hazánkban.

Az idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének és elterjedésének megelőzése érdekében döntő fontosságú a korai észlelés és a kiirtásra irányuló gyors intézkedés. A legeredményesebb és leginkább költséghatékony válaszlépés az állomány mielőbbi felszámolása addig, amíg a példányok száma korlátozott.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2023. őszén felmérték és sok helyen felszámolták a kivadult kaktusz állományokat.

Az előfordulások egy része régebbről ismert volt, de jelentős észlelési adat a közösségi adatgyűjtés eredménye. Dr. Kelemen András által létrehozott „Kaktuszok a természetben” facebook oldalon - ahol az emberi kontroll alól kiszabadult, és lakott területeken kívül található kaktusz előfordulásokról gyűjtenek információt - számos lakossági bejelentés érkezett az elmúlt közel 2 évben kaktusz-észlelésekről, amelyek valódiságát a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai ellenőrizték. A bejelentések sokszor pontos földrajzi koordinátát tartalmaztak, de előfordultak útvonal-leírások is, amelyek alapján szinte mindegyik bejelentett állományt sikerült a terepen azonosítani.

A felmérés során összesen 76 adatrekord keletkezett, azaz ennyi előfordulási helyszín ellenőrzése történt meg, 30 település bel- és külterületén. Ezek öt kaktuszfajhoz tartoznak (Opuntia humifusa, Cylindropuntia imbricata, Opuntia phaeacantha, Opuntia polyacantha, Opuntia macrorhiza), leggyakoribb az ördögnyelv-fügekaktusz (O. humifisa), a többi fajnak csak 1-3 előfordulása ismert.

Célunk volt, hogy az inváziójuk kezdeti fázisában védekezhessünk a kaktuszok ellen, az alábbi szempontok alapján:

- Jó állapotú gyepeken és védett területen, valamint a kicsi (1-2 négyzetméternyi) állományoknál mechanikus eltávolítást alkalmaztunk, vagyis kiástuk a töveket, a mélyre nyúló gyökereket is kihúzva, a talajfelszín minél kisebb mértékű bolygatásával. A kiásott kaktuszokat a természetes vagy természetközi élőhelyekről elszállítottuk és rontott területen, kb. 1 méter mélyre elástuk.

- Nagyobb kiterjedésű állományoknál, amelyek védett területen kívül találhatóak vegyszeres irtást fogunk alkalmazni, háti permetezővel történő szelektív kijuttatással.

Célunk, hogy 2024. augusztus 31-éig minden ismert kivadult kaktusz-állomány felszámolásra kerüljön a Duna-Tisza közén. Az irtást követően azonban gyakran újrasarjadnak a kaktuszok főleg leszakadt vagy a talajban maradt szártagokról, ezért néhány évig ellenőrizni kell az irtási helyszíneket.

Hangsúlyozzuk, hogy a kaktuszok eltávolítása külterületen, általában természetközeli állapotú gyepeken történik, a tapasztalatok alapján főleg homoktalajon képes összefüggő sarjtelepeket alkotni, amelyek évről-évre növekednek.

Nagyon fontosnak tartjuk a kommunikációt, vagyis a kaktusztartók figyelmének a felhívását arra, hogy a megunt kaktusz vagy szaporulat ne kerüljön ki a természetbe a zöldhulladékkal, mert ott könnyen megtelepszik. Gondoskodni kell a kiskertekben dísznövényként tartott kaktuszok kerítésen belüli tartásáról az őshonos növénytársulások és élőhelyeik megóvása érdekében.


Fotó és szöveg: Czitor Beáta


Címkék:

Kapcsolódó galériák

ladybug