A naphal (Lepomis gibbosus) gyérítése az érsekvadkerti tározón

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai hazánkban talán első ízben foglalkoztak a naphal (Lepomis gibbosus) gyérítésével a Nógrád megyében található érsekvadkerti tározón.

2020. év májusában első ízben végeztek halfaunisztikai felmérést az érsekvadkerti horgásztavon. A felmérést követően megállapítást nyert, hogy a naphal jelen van és egyúttal javaslatot is tettek a kísérleti jelleggel történő gyérítésre. Ezt követően évente két alkalommal májusban és augusztusban minden esetben ívás előtt végeztek naphal gyérítést a számára alkalmas élőhelyeken. Ezzel párhuzamosan a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) gyérítése is megtörtént részben elektromos halászatok alkalmával, részben varsákkal. 2021 és 2022 években is elvégezték a halfaunisztikai mintavételezést.

Mind a halfaunisztikai felmérések, mind pedig a partmenti naphal és fekete törpeharcsa gyérítő halászatok során azt tapasztaltuk, hogy a naphalak esetében eltűnőben van a korábban meglévő teljes átmenet a korosztályokban. Az egyes korosztályok eltűnése a populáció leromlásának indikátora is lehet. A naphal gyérítések során fogott naphalak egyre csökkenő száma is igazolta az állomány csökkenését. Ezzel párhuzamosan örvendetes módon emelkedett a tóban a fehérhal ivadék száma. Ezt részben a predációs nyomás csökkenése, de leginkább a táplálékforrások felszabadulása magyarázhatja. A naphal csökkenésével párhuzamosan a süllőivadék száma is növekedésnek indult. A naphal gyérítés pozitív hatásai érzékelhetőek, azonban a faj szaporasága miatt vélhető, hogy a tevékenység fenntartási jellegű, azaz évről évre meg kell ismételni az állomány tömeges elszaporodásának elkerülése érdekében. 


ladybug