Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) irtása

Előfordulás

A mirigyes bálványfa Kína középső és északkeleti részén, illetve a Koreai-félszigeten őshonos. Európába 1751-ben került, kertekbe, parkokba, útszélekre ültették. Az egykori, futóhomok megkötési célú tudatos telepítéseinek és spontán kivadulásainak köszönhetően a XX. sz. közepétől már meghonosodottnak tekinthető az Alföld területén. Napjainkban az ország melegebb klímájú dombvidéki területein is szinte mindenhol előfordul, viszonylag ritka a Nyugat-Dunántúlon és középhegységeink magasabb régióiban. Könnyebben megtelepszik a nyílt, bolygatott talajfelszíneken, felhagyott területeken, de a nem bolygatott élőhelyeken is megjelenik, ezzel értékes növénytársulásokat veszélyeztet, illetve ökológiai és gazdasági károkat okoz. Rendkívül gyors növekedésének, agresszív sarjadásának, kiemelkedően versengő viselkedésének és bomló avarjából származó allelopátiás vegyületeknek, illetve többlet nitrogénnek köszönhetően nem csak benépesíti, de jelentősen át is alakítja az élőhelyeket. Hazánkban a legveszélyesebb özönfajok egyike, megtelepedés után kifejezetten nehezen kiszorítható.

Vonatkozó jogszabályok

  1. 1143/2014/EU rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
  2. 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
  3. 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
  4. 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
  5. 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről


Kezelési lehetőségek

A bálványfa esetében az irtás egyetlen hatékony módja a vegyszeres kezelés. Az ilyen intézkedések célja a mirigyes bálványfa további terjedésének gátlása, az őshonos növényfajok védelme, az ökológiai egyensúly fenntartása, valamint a gazdasági károk minimalizálása.

Természetesen a bálványfa is kiirtható mechanikai módszerekkel, de ez elsősorban kis állományoknál, „házi” kivitelezésben működik, üzemi körülmények között olyan mértékű idő és emberi erőforrás igény szükséges, amely gyakorlatban nem megvalósítható. Mivel a visszaszorítás eredményessége nagyban függ a terület adottságaitól a következőkben több lehetséges kezelési módot ismertetünk. Ezeket a gyakorlatban alapul lehet venni a kezelni kívánt terület/állomány helyi adottságainak figyelembevételével. Meg kell jegyeznünk, hogy önmagában egyik módszer sem üdvözítő, a legtöbb esetben ezek kombinációja lehet hatásos.

Javasolt módszerek:

0. Mechanikai irtás

A mechanikai irtás során az egyedeket rendszeresen (havonta, kéthavonta) le kell vágni. Fel kell készülni arra, hogy a bálványfa sérülésre fokozott sarjadzással reagál és akár tömegesen is jelenhetnek meg sarjak. Kellő kitartással és időráfordítással, előbb-utóbb kimerülnek a tartalék tápanyag készletek és végleg eltűnik. Ha magszóró fa volt az állományban, akkor a talajban elfekvő magkészlet, ami megfelelő körülmények esetén csírázásnak indulhat. A csíranövényeket a legegyszerűbb kézzel kihúzni.

1. Injektálás (5 cm átmérőnél nagyobb törzsek esetén)

Az 5 cm törzsátmérőnél nagyobb egyedek esetében a fúrószárral 45 fokos szögben lyukat készítünk (a fúrások közti távolság kb. 5-8 cm), majd lyukanként állatorvosi tömegoltóval 1-2 cm vegyszerkeveréket fecskendezünk bele. Ezután le kell zárni a nyílást. Ha az egyed nem pusztul el, a következő évben érdemes megismételni a műveletsort. Az elhalt fák az első kezelést követő harmadik télen vághatók ki. Az injektálás május és október között bármikor elvégezhető. A hatékony kezelés időtartama legalább 3 év.

Szükséges eszközök és anyagok:

• akkumulátoros fúrógép (a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségű akkumulátorral)

• min. 5-6 mm átmérőjű fúrószár (célszerű fafúró)

• állatorvosi tömegoltó (ehhez bármilyen tartály kapcsolható, legegyszerűbb megoldás egy fél literes üdítős üveg)

• nyílás lezárására alkalmas anyag (gyurma, sziloplaszt, sebkenőcs)

• biztonsági adatlapon előírt védőfelszerelés

Ajánlott vegyszerkeverék (Medallon Premium helyett más glifozát hatóanyagú szer is alkalmazható):

• Medallon Premium 75% + Mezzo (4g/l) + műtrágya 15g/l oldata (Takács és mtsai 2017)

• Medallon Premium 75 %-os oldat (Kocsis 2017)

Szubjektív tapasztalatok:

A tiszta glifozát alapú vegyszer kevésbé tűnik hatásosnak. Több esetben a kezelt és látszólag elpusztult, korhadó egyedek néhány évvel később feléledtek.

A nagyobb termetű fák általában már hoznak termést, amely megfelelő körülmények között csírázásnak indulhat. Számos esetben tapasztalták, hogy akár négyzetméterenként több ezer csíranövény is kikelhet. A csíranövényeket a legegyszerűbb (és nem mellesleg környezetkímélő megoldás) kézzel kihúzni, de nagy mennyiségnél, illetve, ha nem veszélyezteti a természetes aljnövényzetet, akkor permetezéssel (lásd. magoncok kezelése) is irthatók.

Előfordulhat, hogy a levágás után tuskó- vagy gyökérsarjak jelennek meg, ezeket késő nyári, illetve őszi permetezéssel (Medallon Premium vagy Taifun 360 3,5%-os oldat) lehet visszaszorítani (lásd. sarjak kezelése).

2. Kéregkenés hántással és hántás nélkül (5 cm átmérőnél kisebb törzsek, 1-2 éves hajtások esetén)

Fiatal, 1-2 éves egyedek esetében a kéregre, az idősebb, vastagabb törzsek esetében a kéreg egy részének (kerület 1/3-a 40-50 cm hosszúságban) lehántását követően kenéssel történhet a kezelés. A kezelésekre az őszi időszak bizonyult a leghatékonyabbnak. A vegyszert ecsettel kell feljuttatni a kéregre vagy a lehántott felületre. A festékbe színező anyagot kell keverni, hogy a kezelt és a nem kezelt hajtások elkülöníthetők legyenek.

Szükséges eszközök és anyagok:

• kéreghántoló/bozótvágó vagy fejsze a kéreghántáshoz

• vegyszeres kanna (legegyszerűbb az 5l-es vegyszeres kanna száját kiszélesíteni)

• radiátorecset

• biztonsági adatlapon előírt védőfelszerelés.

Ajánlott vegyszerkeverék (Medallon Premium helyett más glifozát hatóanyagú szer is alkalmazható):

• Medallon Premium 50 % + tapadásfokozó 3,5ml/l + műtrágya 15g/l + színező festék

Szubjektív tapasztalatok:

Fiatal egyedeknél jól működik, idősebb példányoknál szükség lehet több beavatkozásra. Egyes esetekben fokozott gyökérsarj képződés indul (lásd. sarjak kezelése).

  

3. Sarjak kezelése permetezéssel (1m-nél alacsonyabb egyedek kezelésére)

A sarjakat elsősorban kenéssel (lásd. előbb), nagy mennyiség esetén (ha a permetezés nem veszélyezteti az aljnövényzetet és védett értékeket) permetezéssel lehet kezelni. A permetezést kézi vagy háti permetezővel is lehet végezni. A hatékonyság érdekében a vegyszer a teljes lombozat 70-80 %-át érintse. A kezelést július végétől szeptember elejéig kell elvégezni (ekkor érhető el legjobban a kívánt eredmény).

Szükséges eszközök és anyagok:

• kézi vagy háti permetező szóródást akadályozó köpennyel

• biztonsági adatlapon előírt védőfelszerelés.

Ajánlott vegyszerkeverék (Medallon Premium helyett más glifozát hatóanyagú szer is alkalmazható):

• Medallon Premium + tapadásfokozó 3,5 ml/l + műtrágya 15g/l + színező festék

4. Levágás és permetezés (nagyobb kiterjedésű, homogén állományok esetén)

A kezelési mód első lépése az összefüggő foltban lévő fák kivágása. Erre azért van szükség, hogy a később megjelenő sarjak kezelhető, homogén állományt képezzenek. A letermelés után tavasszal megjelenő egyedeket a 30-40 cm magasság elérése után kell először lepermetezni (lásd. sarjak kezelése permetezéssel). Ezt követően augusztus közepén tömegesen fognak megjelenni, az 1-2 cm nagyságú magoncok. Ezek fejlődéséhez kell igazítani a második permetezést (lásd. magról kelt állományok kezelése). A harmadik és egyben utolsó kezelést tavasszal kell elvégezni, mivel várhatóan lesznek olyan egyedek, amik túlélik az első két beavatkozást (Kocsis 2017).

Szükséges eszközök:

• az egyedek kivágásához szükséges eszköz (pl.: láncfűrész, körfűrész adapterrel szerelt motoros kasza)

• háti kannás permetező,

• biztonsági adatlapon, illetve erdészeti biztonsági szabályzatban előírt védőfelszerelés

Ajánlott vegyszerkeverék (Medallon Premium helyett más glifozát hatóanyagú szer is alkalmazható):

• Medallon Premium 3,5 % + tapadásfokozó 3,5ml/l + műtrágya 15g/l + színező festék

Szubjektív tapasztalatok:

A talajban lévő magkészlet akár évek múlva is tömegesen hajthat (pl. sikertelen felújítások, rendszeres talajbolygatás). Ha közben megtörtént a felújítás, akkor ezek kezelése nehézséget okozhat és könnyen a kiinduláskori állapotot idézhetjük elő.

5. Magról kelt állományok kezelése

Ha magszóró fa volt az állományban, akkor a talajban lehet elfekvő magkészlet, ami megfelelő körülmények esetén csírázásnak indulhat. A csíranövényeket a legegyszerűbb kézzel kihúzni, de nagyobb állományok esetében akár négyzetméterenként több ezer csíranövény lehet. Ilyen esetekben a magoncok vegyszeres kezelése nehezen kerülhető meg, de hangsúlyozzuk, ez nem egy környezetkímélő technológia, csak akkor alkalmazzák, ha nincs más lehetőség.

Szükséges eszközök:

• háti kannás permetező,

• biztonsági adatlapon előírt védőfelszerelés

Ajánlott vegyszerkeverék (Medallon Premium helyett más glifozát hatóanyagú szer is alkalmazható):

• Medallon Premium 3,5 % + tapadásfokozó 3,5ml/l + műtrágya 15g/l + színező festék


Figyelmeztetések

A vegyszeres kezelés az özönnövény irtás nem környezetkímélő, de a legtöbb esetben elkerülhetetlen módja. Csak akkor és olyan mértékben szabad alkalmazni, amely feltétlenül szükséges a siker érdekében. A túlzott vegyszerhasználat károsítja a környezetünket.

A bálványfa irtása során bevált szerek többsége vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes, vízfolyások környezetében nem javasolt az alkalmazásuk.

A vegyszerhasználat során a növényvédelmi jogszabályok, illetve az egyes vegyszerek biztonsági adatlapján megadott előírások betartására kiemelt figyelmet kell fordítani.

Védett természeti területen minden vegyszeres kezelés engedélyköteles (természetvédelmi hatóság)!  A kezelés megtervezésekor az illetékes nemzeti park igazgatóságot (természetvédelmi kezelő) feltétlenül javasolt előzetesen megkeresni! 

(Összeállította: Takács Gábor és Madarász Enikő FHNPI)


Irodalom

A fent ismertetett kezelési módokról, eredményességükről illetve a velük kapcsolatos tapasztalatokról további információk az alábbi linken érhetők el: https://www.dunaipoly.hu/uploads/2018-02/20180205132950-rosalia-kezikonyv-3-2nd-ed-net-compressed-cl1qjctb.pdf ladybug