Korlátozások és tilalmak életbe lépése 2024. augusztus 1-től az Európai Uniós jegyzéken lévő fajokkal szemben

Kategória: Ismeretterjesztés

Szerző: Diószegi-Jelinek Laura

Az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének 2022-ben történt bővülése nyomán 3 fajt érintően idén lépnek életbe a tilalmak.

Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) (továbbiakban: Rendelet) és végrehajtási jegyzékei felsorolják az EU számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokat. A hazánkban is közvetlenül alkalmazandó Rendelet értelmében a jegyzéken szereplő fajokat tilos

  • az Unió területére behozni;
  • tartani; 
  • tenyészteni; 
  • az Unióba, Unióból vagy az Unión belül szállítani (kivéve a faj kiirtása céljából használt létesítményekbe történő szállítást);
  • forgalomba hozni; 
  • felhasználni vagy azokkal kereskedni; 
  • szaporítás, nevelés vagy termesztés céljára engedélyezni;
  • a környezetbe kibocsátani.


A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok nem szándékos behurcolásának vagy terjedésének – beleértve adott esetben a súlyos gondatlanságból eredő nem szándékos behurcolás vagy terjedést is – megelőzése érdekében. 

A lista legutóbb 2022-ben bővült, ekkor felkerült három olyan faj is, amelyekkel szemben a korlátozások és tilalmak nem léptek azonnal életbe. Ez a három faj az úszó kagylótutaj (Pistia stratiotes), az atlanti fogasponty (Fundulus heteroclitus) és a dél-afrikai karmosbéka (Xenopus laevis). Ezekre a fajokra 2024. augusztus 1-jétől kezdve vonatkoznak a fentiekben ismertetett tilalmak.

Ezúton is szeretnénk felhívni a kereskedők és vásárlók figyelmét a jogszabályban foglalt előírások betartására a biológiai sokféleség és természeti örökségeink megőrzése érdekében!


Címkék:

ladybug