header bg

Bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) visszaszorítása a Kőszegi Tájvédelmi körzetben

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai civilek bevonásával kezeltek egy bíbor nebáncsvirág állományt a védett zergeboglár populáció megóvása érdekében.

A terület természeti adottságai

Kőszeg határában a Gyöngyös-patak jobb partján mintegy 160 ha-on terül el az úgynevezett Alsó-rét, amely 1993 óta a Kőszegi Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett természeti terület. Az itt található láp-, mocsár- és kaszálórétek, magassásosok adnak otthont olyan védett növényfajoknak, mint a zergeboglár (Trollius europaeus), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), a széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis), a kenyérbél-cickafark

(Achillea ptarmica), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) és a Magyarországon kizárólag Kőszegen előforduló fehér sáfrány (Crocus albifl orus). Éghajlati viszonyait nagymértékben befolyásolja az Alpok közelsége. Az évi átlaghőmérséklet 8–10 °C közötti, a nyár mérsékelten meleg, a tél enyhe, a csapadék éves mennyisége jelentős, 700–900 mm. Hordaléktalaja állandó vízhatású, termőrétege középmély, mély.

Kiindulási állapot

Az egykoron nagy kiterjedésű gyepeket legeltetéssel hasznosították, és jócskán akadt szántóként kezelt terület is. A tájhasználat megváltozásával, az állattartás visszaszorulásával a parcellákat magukra hagyták, teret engedve a cserjésedésnek, a beerdősülésnek, valamint az inváziós növények elterjedésének.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival ezen folyamatot mérséklendő 2008-ban egy olyan kezdeményezésbe fogtunk, amellyel kettős szándékunk volt. Elsősorban a zergeboglár egyik több száz tőből álló, viszonylag elszigetelt populációjának fennmaradását, megóvását tűztük ki célul, amelynek élőhelyét egyre erőteljesebben veszélyeztette a bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera). Másfelől szerettük volna a problémát a civil lakossággal is megismertetni, egyúttal betekintést nyújtani a szakemberek által végzett gyakorlati természetvédelmi munkába.

Alkalmazott módszerek

A fentiek eredményeként meghirdettük tehát a „Védjük együtt a zergeboglárt az özönnövényektől!” című akciónkat, és önkéntesek bevonásával egy kb. félhektáros rétfolton bíbor nebáncsvirágot irtottunk. Az irtás lehető legegyszerűbb módját választottuk, amit gyermek, felnőtt egyaránt végezhet. Kézzel tövestől kihúztuk a gyomokat, majd százasával egy helyre, kupacokba gyűjtöttük, hogy végül összesíteni tudjuk, hány nebáncsvirágtól szabadítottuk meg a területet, ezt követően lehordtuk őket a rétről. Első alkalommal 5000 példányt számoltunk meg. A programot azóta minden év májusában megrendezzük átlagosan 6–10 fő részvételével. A május végi időpont mind a zergeboglár, mind a nebáncsvirág szempontjából ideális: a zergeboglár még éppen virágzik, tehát megmutatható az önkénteseknek, a nebáncsvirág pedig még nem érlel magot, és nem nőtt olyan magasra, hogy nehézséget okozna az eltávolítása.

A program résztvevői között vannak állandó segítőink, akikre mindig számíthatunk, és mindig vannak új önkéntesek, akik egyszer-egyszer csatlakoznak a szombat délelőtti akcióhoz. Az alacsony létszámból fakadóan a beavatkozás során a taposás olyan csekély mértékű, hogy nem jelent számottevő problémát.

Tapasztalatok

Az első évben a rét egy nagyobb része piroslott a nebáncsvirágtól. Hat év elteltével, évente 5000–8000 példány bíbor nebáncsvirág eltávolításával az eredmény biztató, hiszen idén már csak a rét szélén, az égerfák alatt találtuk az inváziós gyomot.

Minden bizonnyal nem a mi módszerünk a leghatékonyabb fellépés az özönnövényekkel szemben, viszont kétségtelenül a legolcsóbb, a legkevésbé eszközigényes, és a lelkes csapatnak köszönhetően még szórakoztató is…

Forrás:

Csiszár, Á és Korda, M.. (szerk.): Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai. – Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest


ladybug